Prognoz ne anlama gelmektedir?

Prognoz bir kişinin hastalığının ne kadar iyileşebileceğine dair tıbbi izlenimdir. Nöroendokrin tümörleri (karsinoid tümörler, Gİ-NET’ler, GEP-NET’ler, pankreatik NET’ler ve akciğer NET’leri) olan kişilerin prognozu ve sağkalım oranları aşağıda listelenmiş olan çeşitli faktörlere bağlıdır.

  • Yeri: Birincil tümörün vücudunuzda nereden başladığı
  • Metastaz: Başka organlara yayılıp yayılmadığı
  • Boyut: Büyüklüğü
  • Belirtiler: Sizi fiziksel ve duygusal olarak nasıl etkilediği
  • Fonksiyonelliği: Fazla hormon üretip üretmediği
  • Evre: Kanserin ne kadar ilerlemiş olduğu
  • Derece: Yavaş veya hızlı büyüyor olması
  • Komplikasyonlar: Neden olabileceği diğer tıbbi durumlar

Uzun vadede olacakları etkileyen faktörler genel sağlığınız ve başka hastalıklarınız olup olmamasıdır.

NET’lerin evresi ve derecesi ne anlama gelir?

Belirli bir durumda en iyi tedavinin ne olacağını belirlemek için doktorlar tümörleri evreler ve derecelendirir.

Kanser evrelemesi -bir tümörün büyüklüğü ve ilk yerleşim yerinden (primer bölge) ne kadar uzağa yayıldığı ile ilgili bir değerlendirme sağlar. Kanser evreleri 1 ile 4 arasındadır, evre arttıkça boyut ve yayılım da artar.

Kanser derecelendirmesi - tümörün ne kadar hızlı veya saldırganca çoğaldığının göstergesidir. Derecelendirme doku örneğine mikroskopta bakılarak kanserin şiddeti ve tümörün ne hızda büyüyebileceğine dair bir değerlendirme yapılmasını içerir.

Doktorlar evre ve derece bilgisini nasıl kullanır?

NET’ler genellikle vücuttaki yerleşimlerine göre sınıflandırılır.

Evre ve derece ile elde edilen bilgi hastanın olası uzun dönem sonuçları ile ilgili ipuçları verir fakat tek başına yüksek evre veya derece olması daha kötü bir sonuç ortaya çıkacağı anlamına gelmez.

Örneğin, evre IV, derece 1 NET olan bir kişi tedaviyle yıllarca yaşayabilir çünkü büyük ve tüm vücuda yayılmış olmasına rağmen kanseri nispeten yavaş büyüyen özelliktedir.

Etiketlendi:

NET'ler Hakkında

Bu konuyu takip et

Bu içeriği oyla

Değerlendirme: 3.0. 1 oydan.
Please wait...

NET'ler hakkında daha fazla bilgi edinin

Diagnosis & Testing

NET’lerin teşhisi

NET’lerin nasıl teşhis edildiği ve NET’lerin takibi için sağlık çalışanlarının kullanabileceği testler hakkında bilgi edinin.

Tanı ve Tetkik
Treating NETs

NET’lerin tedavisi

NET’ler için cerrahi, radyoterapi ve ilaçları kapsayan tedavi seçenekleri hakkında okuyun.

Tedavİ Seçeneklerİ
Gen İlaç

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.'nin koşulsuz desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu site Nöroendokrin Tümörlerde merak edilen konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

©️ 2020 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. (Mustafa Kemal Mah. 2119. Sok. No:3 D:2-3 Balgat 06520 Çankaya, Ankara, Türkiye +90 312 219 62 19)
x